Tymczasem gdzieś w Polsce
Chodzenie po dnie morskim z kamieniem -